השכרת ציוד סקי

Salomon-Verse 7 Women

Salomon-Verse 7 Women

Salomon-Verse 7 Women

!!הכ'ף שלר מתח'ל כאו

מגלש''ם המעוצב'ם בשב'ל הא'שה המודרנ'ת

חתר מגלש משופר ומתקדם

space frame, crossmax pre-mounted plate

(cm)140 : Lengths

110/73/99 : Side Cut

11 : Radius

944 Nis : Price

info@skihermon.co.il  buy product

Search site

Contact

Ski Hermon השכרת ציוד סקי Moshav Newe Ativ, Hermon Mountain - Israel - 1599-550-650
03-606-0640